Кошик
9254 відгуків
Наш телеграм-канал з відео https://t.me/detskietkanicom
+380 (63) 965-47-05
+380 (63) 688-40-78
+380 (63) 679-68-72
Дитячі тканини гуртом та в роздріб
Кошик

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією інтернет-магазину «Дитячі тканини гуртом та в роздріб», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://detskie-tkani.com.ua/ (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

  2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Товар» - опублікований на сайті інтернет-магазину перелік товарів, з вказаною назвою, ціною і описом.

«Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

«Сайт», «Інтернет-сайт», «Веб-портал» - https://detskie-tkani.com.ua/

«Відвідувач сайту» - фізична особа, яка прийшла на Сайт з метою розміщення Замовлення, або без такої мети.

«Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

«Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

«Замовлення» - належним чином оформлена заявка на придбання і доставку з вибраними окремими позиціями Покупцем з переліку товарів Сайту Продавця через корзину або по телефону.

«Менеджер магазину» - відповідальний працівник Інтернет-сайту, який займається обробкою Замовлення.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується вчасно оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

  • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
  • оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині через корзину або по телефону;
  • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
  • обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який наявний товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. Тканини на метраж продаються як рівним метражем, так і нерівним, з кроком в 5 см. Мінімальне замовлення тканини на метраж скадає 0.5 метра.

4.3. При відсутності товару на складі, або наявності замовленого метражу тканини декількома кусками, Менеджер магазину зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через інші доступні форми звязку).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його іншим товаром, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

4.5. Бронювання товару за Покупцем відбувається в момент прийняття замовлення Менеджером магазину.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

  5.1. Оплата здійснюється за реквізитами ФОПа у форматі IBAN перед відправкою замовлення Покупцю або у готівковій формі під час самовивозу.

5.2. При ненадходженні коштів на протязі двох робочих днів, Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

6. УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

7.1. Продавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

7.2. Покупець зобов'язаний своєчасно оплатити та отримати Замовлення на умовах цього Договору.

7.3. Покупець має право оформити Замовлення в Інтернет-магазині, оформити електронний Договір, вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

7.4. Покупець зобовязаний після розпаковки Замовлення звірити позиції і їх кількість з накладною; в разі недостачі, претензію виставити Продавцю не пізніше 14 днів з моменту отримання Замовлення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності:

  •  за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різної колірної передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей, або різних партій поставок товару;
  • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
  • за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
  • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
  • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті https://detskie-tkani.com.ua/

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення, для Відвідувачів Сайту є безкоштовним.

9.7. Інформація, яка надана Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

9.8. Власник Сайту забороняє копіювання сторінок, зображень та текстів Сайту, як власник оригіналів без письмового дозволу власника – в іншому випадку констатується недобросовісна конкуренція з витікаючими наслідками.

9.9. На цьому веб-порталі, за наявності дозволу власника веб-порталу, можуть продавати товари/послуги в тому числі інші організації, ФОП.

10. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України. Тканини належної якості входять в перетік товарів, що не підлягають поверненню (згідно з Додатком до постанови КМУ від 19.03.94 р. N 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів").

10.2. Повернення товару належної якості Покупцем до Інтернет-магазину можливе у виняткових випадках, погоджених з Продавцем, і здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві (якщо такі були).

10.4. Повернення товару неналежної якості здійснюється за рахунок Продавця з послідуючим поверненням коштів, або заміною на товар належної якості. Товар має бути повернутий у тому вигляді, в якому він надсилався Покупцю (випрані або розкроєні тканини поверненню не підлягають).

10.5. Зовнішній вигляд Товару і комплектність всього Замовлення повинні бути перевірені Одержувачем у день отримання Товару.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner